Основно Училище "Отец Паисий"

www.oupaisii.com | гр. Разград

Bulgarian English

Optimized-440-min

С П И С Ъ К на учениците от ОУ „Отец Паисий“ град Разград, записани в I клас след първо и второ класиране за учебната 2021/2022 година

С П И С Ъ Кна учениците от ОУ „Отец Паисий“ град Разград, записани в I клас след първо и второ класи...

На добър час!

Колективът на ОУ "Отец Паисий" гр. Разград тържествено изпрати випуск 2021 година. Мирослав Минков -...

Национален фестивал "Като звездите"

На 25.06.2021 г. учениците от ОУ „Отец Паисий“ – гр. Разград участваха в XI Националeн фестивал „Кат...

21 юни 2021

На 21 юни 2021 г. в Общински културен център Разград Местната комисия за борба срещу противообществе...

1 юни

По инициатива на ТД "Буйна гора" и община Разград се проведе спортно-туристическо мероприятие "Децат...

  • С П И С Ъ К на учениците от ОУ „Отец Паисий“ град Разград, записани в I клас след първо и второ клас...

  • На добър час!

  • Национален фестивал "Като звездите"

  • 21 юни 2021

  • 1 юни

21 юни 2021

На 21 юни 2021 г. в Общински културен център Разград
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните гр. Разград отчете резултатите от проведения първи Конкурс за класови дейности по Превантивния позитивен календар за 2021 година.
Пет месеца 20 класа от 11 училища разказваха и показваха чрез атрактивни фото албуми как са отбелязвали тематичните национални и международни празнични дни, как са работили заедно в свободното си време, какви екипни грижи са полагали за подобряване на средата, в която учат и се забавляват, какви нови знания и умения са придобили, какви атрактивни начини са приложили, за да покажат отговорност към природата, към традициите и обичаите, как са станали по-задружни и толерантни към другите хора.
Учениците от ОУ "Отец Паисий" гр. Разград работиха целогодишно в тази насока и представиха достойно своето училище.
Във втора възрастова група първи бяха наградени учениците от 5-а клас с класен ръководител Лебие Ахмед и получиха грамота и ваучер.
Втори бяха наградени учениците от 6-а клас с класен ръководител Елеонора Цаковска с грамота и ваучер.
И симпатиите и аплодисментите на публиката бяха изцяло за представителите на ОУ"Отец Паисий" гр. Разград

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0878684392

 

Анкета

Харесва ли ви сайта на ОУ Отец Паисий?

ДА! - 83.2%
Не мога да преценя... - 5.8%
НЕ! - 10.6%