“Подобряване качеството на обучение в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Осигуряваме благоприятна училищна среда за самоподготовка и занимания по интереси на учениците след редовните учебни часове.

Обзавеждаме с нови мебели и разнообразни материали за занимания по интереси.

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0878684392

e-mail: info-1702616@edu.mon.bg

 

Анкета

Харесва ли Ви новата визия на училищния сайт?