Сряда, 28 Октомври 2020 00:00

Училището е важен фактор за превенция на домашното насилие

Училището е важен фактор за превенция на домашното насилие 

Домашното насилие присъства сериозно в малките населени места и общности, където патриархалните нрави имат силни поддръжници. Децата и младите хора е необходимо от ранна възраст да бъдат информирани за опасностите и негативните ефекти от насилието и домашния тормоз. Ролята на образованието е ключова за предотвратяване на архаични модели на поведение, овладяване и контрол на агресията и гнева.

През 1993 година жестоко престъпление разтърсва жителите на окръг Хенепин, щата Минесота, САЩ. Млада жена е убита от бившия си съпруг само дни, след като той е излежал присъда за предишен побой над нея. Случаят отключва тежки въпроси за местната общност: Колко разпространено е домашното насилие в окръга? Какво прави полицията, за да защити жертвите? Защо присъдата не прекратява насилието? Защо затворът не поправя престъпниците? 

Група жени-активистки търсят своите отговори и намират начин да постигнат промяна. Те учредяват независимо наблюдение над съда. Присъствието им в съдебните зали излъчва ясно послание: "Насилието у дома е тежък проблем, който трябва да бъде решен. Ние няма да допуснем да се стигне до убийство отново." 

 С тази интересна история започна срещата на учениците от 6 и 7 клас от Основно училище „Отец Паисий“ град Разград с двама експерти по темата за домашното насилие. Гости на младите хора бяха Мила Златева – психолог и д-р Георги Милков – социален консултант и ръководител на Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград.

 Темата за домашното насилие беше въведена с мозъчна атака. Юношите спонтанно асоциираха „насилието“ с убийство, изнасилване, обиди, заплахи, бой, нараняване, мъж. Мила Златева представи функциите на основните институции, които са ангажирани с борбата с домашното насилие: полиция, съд, прокуратура, социални служби, медицински специалисти, подкрепящи професии. Консултативният център по проблемите на домашното насилие и специалният закон за защита от насилие у дома (ЗЗДН) бяха представени от неговия ръководител Георги Милков.

Интересни казуси по истински истории на пострадали и извършители на домашно насилие, в които има и деца, бяха подготвили експертите. На случаен принцип бяха сформирани пет екипа, които работиха самостоятелно с подкрепата на учители и експерти. След интересна дискусия, последователно пет групи представиха пред своите съученици казус и неговото визуално решение.

 Екипите формираха варианти с предложения относно действия: Какви решения биха предложили службите за социално подпомагане – отдела за закрила на детето? Как биха реагирали полицейските служби на МВР? Съдът какво решение би приел, ако е сезиран по ЗЗДН? Прокуратурата какви действия би предприела при подадена жалба за домашно насилие? Други институции как биха могли да бъдат въвлечени (здравни, образователни, академични, религиозни, неправителствени организации, други)?

 Юношите от 6 и 7 клас в Основно училище „Отец Паисий“ град Разград се запознаха с новия социален феномен „домашно насилие“, особености, ангажирани институции, сигнализиране, начини за защита, подкрепа. Урокът е част от информационен ден за увеличаване на обществената информираност по проблема и привличане на по-широка подкрепа за противодействие. Информационни материали от Консултативния център по проблемите на домашното насилие (дипляни, календарчета, плакати) бяха подарени на всички участници.

  Училище „Отец Паисий“ град Разград е учредител и активен член на мрежа от училища “ДОМАШНО НАСИЛИЕ! STOP!”, която е създадена през 2018г. в област Разград. Пилотната мрежа е важна част от Програмата за превенция на домашното насилие в училища и детски градини в Лудогорието.

Проект „Едно сърце – две лица” се осъществява от сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“, с финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието. Проектната инициатива се реализира от Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” и партньор сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“. Основна цел е укрепване капацитета на сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“ да предоставя качествени програми за превенция на домашно насилие чрез подкрепа и рехабилитация.

За информация: 

тел.0898552688, Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие, Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: +359 878684373

e-mail: info-1702616@edu.mon.bg

 

Анкета

Харесва ли Ви новата визия на училищния сайт?