Училището работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0878684392

 

Анкета

Харесва ли Ви новата визия на училищния сайт?