Училището е основано през 1895 г. като първоначално се помещава в така наречената „ветха болница”. През месец юли 1902 г. Общинското управление в град Разград започва строителството на училищна  сграда, която е тържествено осветена на 24.ХІ.1902 г. От основаването си през 1895 г. до началото на учебната  1961/1962 г. училището е начално и внего се обучават ученици от І - ІV клас. През месец май 1960 г. започва строежът на втори етаж на старата училищна сграда. През учебната 1961/1962 г. училище „Отец Паисий”, което вече е преименувано в „Паисий Хилендарски”, става основно. През учебната 1991/1992 г.училището възстановява старото си име „Отец Паисий”. Днес училището разполага с две учебни сгради и физкултурен салон. Тук се обучават ученици от І - VІІІ клас. То e център на богата учебна и културна дейност.


Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0878684392

e-mail: info-1702616@edu.mon.bg

 

Анкета

Харесва ли Ви новата визия на училищния сайт?