Дата на плащане: 2015-10-06

Към контрагент: ЕТ „Габриела – Петя Цонева”

Размер на плащане: 273,25 лв.

Основание за плащане: 0000002339 

Публикувано 26.10.2015г.


Дата на плащане: 2015-11-06

Към контрагент: ЕТ „Габриела – Петя Цонева”

Размер на плащане: 766,09 лв.

Основание за плащане: 0000002342 

Публикувано 26.11.2015г.


Дата на плащане: 2015-11-30

Към контрагент: ЕТ „Габриела – Петя Цонева”

Размер на плащане: 736,82 лв.

Основание за плащане: 0000002355 

Публикувано 16.12.2015г.


Дата на плащане: 2015-12-21

Към контрагент: ЕТ „Габриела – Петя Цонева”

Размер на плащане: 626,63 лв.

Основание за плащане: 0000002367 

Публикувано 12.01.2016г.


Дата на плащане: 2016-02-02

Към контрагент: ЕТ „Габриела – Петя Цонева”

Размер на плащане: 648,68 лв.

Основание за плащане: 0000002385 

Публикувано 22.02.2016г.


Дата на плащане: 2016-02-26

Към контрагент: ЕТ „Габриела – Петя Цонева”

Размер на плащане: 604,94 лв.

Основание за плащане: 0000002390 

Публикувано 21.03.2016г.


Дата на плащане: 2016-04-06

Към контрагент: ЕТ „Габриела – Петя Цонева”

Размер на плащане: 767,30 лв.

Основание за плащане: 0000002401 

Публикувано 26.04.2016г.


Дата на плащане: 2016-04-28

Към контрагент: ЕТ „Габриела – Петя Цонева”

Размер на плащане: 528,60 лв.

Основание за плащане: 0000002409 

Публикувано 20.05.2016г.


Дата на плащане: 2016-05-31

Към контрагент: ЕТ „Габриела – Петя Цонева”

Размер на плащане: 491,77 лв.

Основание за плащане: 0000002423

Публикувано 28.06.2016г.


 

Информация за датата и основанието за приключване на Договор от 15.09.2015г.

 

Описание: Съгласно чл. 4 от договора, сключен на 15.09.2015г.,  страните договарят срок за изпълнение на доставка на закуски за учениците от I до  IV клас – до 31.05.2016г. Същият е изпълнен без забележки и в срок. Изпълнението е приключено.

Публикувано 28.06.2016г.

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0878684392

 

Анкета

Харесва ли Ви новата визия на училищния сайт?