Основно Училище "Отец Паисий"

www.oupaisii.com | гр. Разград

Bulgarian English

127 от основаване на ОУ Отец Паисий гр.Разград

127 от основаване на ОУ Отец Паисий гр.Разград 127 години във времето, не се е променил безкрайния п...

Проекти по Човекът и природата на тема "Слънчева система"

Учениците от IV А клас от ОУ "Отец Паисий" - гр. Разград представиха своите проекти по Човекът и при...

Деня на народните будители

Учениците и учителите от ОУ "Отец Паисий" - гр. Разград отбелязаха 1 НОЕМВРИ - Деня на народните буд...

На нови чинове се радват първокласниците от ОУ "Отец Паисий" - гр. Разград.

На нови чинове се радват първокласниците от ОУ "Отец Паисий" - гр. Разград. За всяко дете има отделе...

Честит първи учебен ден!

На 15 септември 2021г. ОУ „Отец Паисий“ гр. Разград отвори врати за своите възпитаници. Гости на тър...

  • 127 от основаване на ОУ Отец Паисий гр.Разград

  • Проекти по Човекът и природата на тема "Слънчева система"

  • Деня на народните будители

  • На нови чинове се радват първокласниците от ОУ "Отец Паисий" - гр. Разград.

  • Честит първи учебен ден!

21 юни 2021

На 21 юни 2021 г. в Общински културен център Разград
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните гр. Разград отчете резултатите от проведения първи Конкурс за класови дейности по Превантивния позитивен календар за 2021 година.
Пет месеца 20 класа от 11 училища разказваха и показваха чрез атрактивни фото албуми как са отбелязвали тематичните национални и международни празнични дни, как са работили заедно в свободното си време, какви екипни грижи са полагали за подобряване на средата, в която учат и се забавляват, какви нови знания и умения са придобили, какви атрактивни начини са приложили, за да покажат отговорност към природата, към традициите и обичаите, как са станали по-задружни и толерантни към другите хора.
Учениците от ОУ "Отец Паисий" гр. Разград работиха целогодишно в тази насока и представиха достойно своето училище.
Във втора възрастова група първи бяха наградени учениците от 5-а клас с класен ръководител Лебие Ахмед и получиха грамота и ваучер.
Втори бяха наградени учениците от 6-а клас с класен ръководител Елеонора Цаковска с грамота и ваучер.
И симпатиите и аплодисментите на публиката бяха изцяло за представителите на ОУ"Отец Паисий" гр. Разград

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0878684392

 

Анкета

Харесва ли ви сайта на ОУ Отец Паисий?

ДА! - 83.2%
Не мога да преценя... - 5.8%
НЕ! - 10.6%