Основно Училище "Отец Паисий"

www.oupaisii.com | гр. Разград

Bulgarian English

Optimized-440-min

Осмото издание на международния турнир „Математика без граници“.

В края на месец октомври се проведе Есенния кръг на Осмото издание на международния турнир „Математи...

Училището е важен фактор за превенция на домашното насилие

Училището е важен фактор за превенция на домашното насилие  Домашното насилие присъства сериоз...

Беседи на тема „В чудната страна на здравето"

В ОУ „Отец Паисий"-Разград продължават здравните беседи на тема  „В чудната страна на здравето"...

Заслужени награди 2020

В националното състезание, организирано от Сдружението на българските начални учители през учебната ...

Да дишаме правилно

В ОУ „Отец Паисий"- гр. Разград, с ученици от първи и втори клас се проведе беседа на тема: „В чудна...

  • Осмото издание на международния турнир „Математика без граници“.

  • Училището е важен фактор за превенция на домашното насилие

  • Беседи на тема „В чудната страна на здравето"

  • Заслужени награди 2020

  • Да дишаме правилно

125 години от основането на училище ОУ "Отец Паисий"

ОУ "Отец Паисий" гр. Разград е основано през далечната 1895 г. Първоначално училището се помещава в така наречената "вехта болница".
Основите на училищната сграда се поставят през юли 1902 г. от Общинското управление на гр. Разград.
До 1960 в училището се обучават ученици от I до IV клас. През учебната 1961/1962 г. училище "Отец Паисий" е преименувано в "Паисий Хилендарски" и става основно.
Днес училището разполага с два учебни корпуса, модерни кабинети и висококвалифицирани педагогически кадри.
В безкрайния контекст на времето 125 години е време на две поколения, два последователни човешки живота, изживени достойно и смислено. А извървеният дълъг път, съчетан с неутолим стремеж към знания е залог за вечност и непреходност.
Така една след друга се изнизват годините, сменят се поколенията, сменя се мисленето на хората, а през вратите на училището излизат випуск след випуск.
Десетки учители са оставили в класните стаи искрици от пламъка на своето сърце, за да се разгори огъня на знанието и любовта в крехките детски души.
И днес, в условията на форсмажорни обстоятелства, училището си остава същия този храм на знанието, но вече в нова среда - необятното интернет пространство. В него ученици и учители понасят с лекота товара на училищните радости и грижи, превръщайки ги в незабравими мигове.
Да бъде преблагословен оня първи училищен звънец, който преди 125 години възвести началото на новия храм на науката ОУ "Отец Паисий" гр. Разград.

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0878684392

 

Анкета

Харесва ли ви сайта на ОУ Отец Паисий?

ДА! - 83.2%
Не мога да преценя... - 5.8%
НЕ! - 10.6%