Основно Училище "Отец Паисий"

www.oupaisii.com | гр. Разград

Bulgarian English

“Подобряване качеството на обучение в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Осигуряваме благоприятна училищна среда за самоподготовка и занимания по интереси на учениците след редовните учебни часове.

Обзавеждаме с нови мебели и разнообразни материали за занимания по интереси.

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0879235206

 

Анкета

Харесва ли ви сайта на ОУ Отец Паисий?

ДА! - 83.2%
Не мога да преценя... - 5.8%
НЕ! - 10.6%