Основно Училище "Отец Паисий"

www.oupaisii.com | гр. Разград

Bulgarian English

Optimized-440-min

      Съвременните условия създадоха възможност за допълнителни източници на финансиране на учебно-възпитателния процес и извънкласните дейности. В училището е изграден екип от учители, който работи по проекти. Чрез проектите се дава възможност за допълнителни средства и за развитие.

Проекти,по които работим:

1. “Спорт в училище”

Осигуряваме средства за спорт и спортни занимания за всички ученици.

2. “Училищен плод”

Осигуряваме свежи плодове и зеленчуци като допълнително хранене на учениците от І – ІV клас.

3. “Подобряване качеството на обучение в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Осигуряваме благоприятна училищна среда за самоподготовка и занимания по интереси на учениците след редовните учебни часове. Обзавеждаме с нови мебели и разнообразни материали за занимания по интереси.

4. “С грижа за всеки ученик”

Подпомагаме обучението по български език и литература и математика на ученици,изоставащи в учебната дейност.

5. “Информационни и компютърни технологии в училище”

Осигуряваме нови,модерни компютри и обучителни програми.

6. Чрез проекти като “Знайко” към ЦОИДУЕМ работим за съхраняване на традициите на етносите.

Организираме училищни конкурси, състезания, изложби, празници и др.

НАШИТЕ УЧЕНИЦИ печелят призови места в:

  •          общински и национални конкурси и олимпиади по математика, български език, руски езиk,химия, биология, изобразително изкуство;
  •          областта на спорта –лека атлетика, футбол, баскетбол, шахмат.

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0878684392

 

Анкета

Харесва ли ви сайта на ОУ Отец Паисий?

ДА! - 83.2%
Не мога да преценя... - 5.8%
НЕ! - 10.6%