Основно Училище "Отец Паисий"

www.oupaisii.com | гр. Разград

Bulgarian English

 

Дарина Колева

старши учител по български език и литература

класен ръководител на Vа кл.


Виргиния Йорданова

старши учител по български език и литература

класен р-л на Vб кл.


Павлина Иванова

старши учител по математика

кл. р- л на VІ а кл.


Светла Панкова

старши учител по физическо възпитание и спорт

кл.р-л на VІб кл.


Елеонора Цаковска

старши учител по английски език

кл. р-л на VІІ а кл


Семра Алиева

учител по биология и химия

кл. р-л на VІІ б кл.


Елена Нецова

старши учител по география и икономика

кл. р-л на VІІІ а кл.

 


Анета Русева

старши учител по музика

Милена Христова

старши учител по изобразително икуство

Ивелина Димова

старши учител по математика и информационни технологии

Цветомира Петкова

старши учител по математика и информационни технологии

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0878684392

 

Анкета

Харесва ли ви сайта на ОУ Отец Паисий?

ДА! - 83.2%
Не мога да преценя... - 5.8%
НЕ! - 10.6%