Основно Училище "Отец Паисий"

www.oupaisii.com | гр. Разград

Bulgarian English

Учебно-възпитателният процес се осъществява в:

 •           голяма сграда с два корпуса, отоплявана с газ;
 •           уютни, светли, озеленени класни стаи;
 •           специализирани кабинети по всички предмети;
 •           сред колекция от картини на известни български художници, единствена и уникална дори в   страната;

Училището разполага със:

 • слънчеви и просторни класни стаи и коридори с видео-наблюдение;
 • училищна библиотека, която функционира от първите години на създаването на учебното заведение и притежава богат архив от литература;
 • две модерни компютърни зали;
 • физкултурен комплекс, състоящ се от два салона, футболно игрище, игрище за баскетбол, спортна площадка за футбол на малки врати;
 • логопедичен кабинет;
 • лекарски кабинет.

От 2013 г. училището има нова визия.

 • Материално - техническата база е достатъчна за осигуряването на образователно - възпитателния процес на една смяна.

При нас в ОУ” Отец Паисий” децата:

 • получават елитно образование с качествени знания в благоприятна и стимулираща обстановка;
 • формират умения за успехи в конкурентна среда, в самостоятелност и увереност в собствените си възможности

Предимство е наличието на полуинтернатни групи от І до VІІІ клас.

Предимствосавръзките с неправителствени организации.

Предимство са групите за свободноизбираема подготовка .

Предимство е възможността за изява на таланта.

 

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0878684392

 

Анкета

Харесва ли ви сайта на ОУ Отец Паисий?

ДА! - 83.2%
Не мога да преценя... - 5.8%
НЕ! - 10.6%